FASHION WEEK TOKYO

Tokyo Fashion Week invited a number of foreign designers this season. One of them was Nguyen Cong Tri from Ho Chi Minh, Vietnam. NotJustALabel describes him as as “self-taught visionary”. While the self-taught part doesn’t seem to be true for a Fine Arts degree holder, the word visionary is quite appropriate. He launched the first in Vietnam dedicated house of Haute Couture.

Tym razem do udziału w tokijskim tygodniu mody zaproszono kilku zagranicznych projektanktów. Jednym z nich był Nguyen Cong Tri z Ho Chi Minh w Wietnamie. Portal NoJustALabel opisuje go jako wizjonera-samouka. Nie jestem pewna, czy osobę po ASP można nazwać samoukiem, ale słowo wizjonej jest jak najbardziej na miejscu. W końcu to on otworzył pierwszy w Wietnamie dom mody Haute Couture.

Combining tradition and modernity isn’t easy, and let’s be honest, often looks tacky.

Połączenie tradycji z nowoczesnością nie zawsze się udaje, a często wygląda wręcz tandetnie, jak widać na przykładzie poniżej.

miss universe-poland
See? Tacky. (Pudelek.pl)

So can Vietnamese farmers’ outfits really make a good base for an Haute Couture collection? Apparently, they can. The designer drew his inspiration from áo bà ba, a traditional Vietnamese garment worn typically by working women in the country side.

Czy aby na pewno stroje wietnamskich rolników to dobra podstawa kolekcji Haute Couture? Najwyraźniej tak. Projektant zainspirował się áo bà ba, tradycyjną koszulą noszoną przez pracujące kobiety.

The beautiful glossy textures were achieved by using a Vietnamese treasure, a special type of silk called lãnh Mỹ A. Originating from Tan Chau village, it’s being produced only by three families. The dying technique is time-consuming and labour-intensive, and involves the use of Mac Nua fruit native to Vietnam. To achieve the proper shine, silk threads need to be dipped in dye about 100 times, and the process takes up to 40 days. Traditionally, the dyed silk is black, but the manufacturers developed other methods to create other colours. According to WWD.com, it took Nguyen Cong Tri 2 years to amass enough fabric for the collection.

Piękna błyszcząca faktura została osiągnięta przez użycie wietamskiego skarbu narodowego, specjalnego rodzaju jedwabiu zwanego lãnh Mỹ A. Ta pochodząca z wioski Tan Chau tkanina jest produkowana tylko przez trzy rodziny. Ich metoda farbowania jest czaso i pracochłonna i wymaga użycia lokalnego owocu Mac Nua. Aby osiągnąć właściwy połysk jedwabne nici macza się w barwniku około 100 razy, a cały proces zajmuję jakieś 40 dni. Tradycyjnie lãnh Mỹ A jest czarne, ale producenci znaleźli sposoby na uzyskanie innych kolorów. Według WWD.com Nguyen Cong Tri potrzebował dwóch lat na zgromadzenie odpowiedniej ilości materiału do kolekcji.

lanhmyasilk
Beautiful leather-like textures, but a very high price tag. (SourcebySuong.com)

Pictures cannot show the shine of the fabric on the models in motion, so you’ll just have to believe me that it was spectacular. The fringe numbers made an especially dramatic effect. Traditional black dominated the collection, with some white, brown, green, and rusty yellow mixed in. The garments were further decorated with a number of techniques, such as embroidery and appliqué.

Na zdjęciach nie widać połysku tkanin na modelkach w ruch, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że efekt był spektakularny. Sylwetki udekorowane frendzlami miały szczególnie dramatyczne wejście. Dominowała tradycyjna czerń z domieszką bieli, brązu, zieleni i rdzawej żółci. Dodatkowo ubrania udekorowano różnymi technikami, przede wszystkim haftem i aplikacjami.

We saw the simplest looks first, and then Nguyen Cong Tri showed his avant garde side with the more complex and less casual designs. It was a gradual change, though, and it led to a surprising realization. Even the most outrageous outfits were made of absolutely wearable pieces. I would personally wear most of them. Maybe not to go grocery shopping, but, you know, for the right occasion.

Najpierw zaprezentowano najprostsze zestawy. Dopiero późnij Nguyen Cong Tri pokazał zwoją awangardową stronę. To była stopniowa zmiana, a wypłynął z niej zaskakujący wniosek. Nawet najbardziej ekstrawaganckie zestawy składały się z elementów jak najbardziej nadających się do noszenia. Osoboście ubrałabym większość zaprezentowanych ubrań. Może nie idąc po zakupy, ale na właściwą okazję.

These are the different ways in which Nguyen Cong Tri incorporated the image of rural Vietnam into his creations:
1. The silhouette of áo bà ba
2. Cropped trousers, like those worn by farmers working in rice fields
3. Traditional Vietnamese silk
4. Rice flower-shaped appliqué

Nguyen Cong Tri wykorzystał inspiracje wietnamską wsią na różne sposoby:
1. Sylwetka áo bà ba
2. Spodnie do połowy łydki, takie jak rolnicy noszą do pracy na polu ryżowym
3. Tradycyjny wietnamski jedwab
4. Aplikacje w kształcie kwiatu ryżu

I am definitely looking forward to seeing what the next season will bring!

Z niecierpliwością czekam na kolejny sezon!

As you can see, my own pictures were no good, so have a look at the gorgeous ones from WWD.com!

Jak sami widzicie moje własne zdjęcia nie nadają się do oglądania, więc lepiej wejdźcie na WWD.com i tak zobaczcie wszytkie propozycje!

For more pictures of ALL the looks, visit WWD.com!

Po więcej zdjęć odwiedźcie WWD.com

And this is what I wore!

A tak ja wyglądałam!

look1a

look1b

Advertisements