1
MOHITO shirt / Centro boots / H&M accessories / Closet Child cross ring

So much to say, so hard to put it into words. One moment you’re happy, ecstatic even, next you find yourself drowning in a morose cloud of melancholy. Pounding drums, the feeling of bass vibrating through my body, the delicious sound of row emotions turned into screams and growls. Do they really make me happy, or do they only cover up an empty void?

Tyle do powiedzenia, ale tak ciężko ubrać to w słowa. W jednej chwili jesteś szczęśliwa, i to jak, aby po chwili zapaść się prosto w chmurną jak noc czarną melancholię. Pulsujący rytm perkusji, to uczucie, gdy bas przeszywa całe ciało i ten cudowny dźwięk czystych emocji zamienionych w krzyk. Tylko czy one faktycznie mnie uszczęśliwiąją, czy tylko zakrywają chwilowo niezmienną pustkę w sercu?
2

3

4

5

6

7

Follow Style Drift on FACEBOOK / INSTAGRAM / LOOKBOOK / BLOGLOVIN

Advertisements