hanami2

Hanami means looking at flowers. In theory it’s a traditional custom of enjoying the ephemeral beauty of cherry blossoms. In practice it’s getting drunk under cherry trees. And it’s fun!

Hanami znaczy patrzenie na kwiaty. W teorii to tradycja podziwiania ulotnej urody kwiatów wiśni. W praktyce chodzi o to, żeby się upić na pikniku w parku. I o dobrą zabawę!

hanami1

One needs to feed his body, not only his eyes. Street vendors know that, and they offer a variety of food and drinks.

Nie wystarczy nacieszyć oczy. Sprzedawcy w parku Yoyogi to wiedzą, dlatego oferują jedzenie i napoje.

hanami3

hanami4

Yoyogi Park is located near Harajuku, a popular youth district. Young people dominate hanami in this area.

Park Yoyogi znajduje się blisko Harajuku, dzielnicy popularnej wśród młodzieży. To właśnie oni dominują tutejsze hanami.

hanami5

hanami6

hanami7

Noon, middle of the week. Some people took a day off especially to come to the park. And what can you do there except eat and drink? Take pictures, of course!

Południe, środek tygodnia. Niektórzy specjalnie wzięli wolne, aby przyjść do parku. A co można tam robić oprócz jedzenia i picia? Zdjęcia, oczywiście!

hanami8

hanami9

hanami10

hanami11

hanami12

hanami13

hanami14

hanami15

Komazawa Park is located in a more family-friendly neighbourhood. It’s dominated by housewives with young children who come here while their husbands are at work. They have to share this space with students from a nearby university.

Park Komazawa znajduje się w dzielnicy bardziej przyjaznej rodzinom. Tu dominują gospodynie domowe z dziećmi. Mężowie są w pracy. Muszą jednak dzielić tą przestrzeń z młodzieżą z pobliskiego uniwersytetu.

hanami16

hanami17

For more hanami pictures, please check out my last year’s post from Aomori!

Follow Style Drift on FACEBOOK / INSTAGRAM / LOOKBOOK / BLOGLOVIN

Advertisements