cozy1

May 2015 be full of stimulating challenges and motivation to overcome them. May it inspire us to create, to experience, to live, and to be more. May we be surrounded by fewer things and more people.

Niech 2015 rok będzie pełen stymulujących wyzwań i motywacji, aby sobie z nimi poradzić. Niech zainspiruje nas, aby tworzyć, doświadczać i żyć bardziej i mocniej. Aby otaczało nas mniej rzeczy, a więcej ludzi.

Meanwhile I’m enjoying a lazy day at home, wrapped up in blankets and my new oversized sweater.

Tymczasem cieszę się leniwym dniem i siedzę sobie w domu zawinięta w koc i mój nowy ogromny sweter.

Advertisements