finished-1

Japan loves Christmas just like any other country. They don’t really understand it, but it’s cute and the decorations are pretty, and that’s good enough, it seems. It’s not a public holiday, so having a big family celebration might be difficult even if someone would really like to have one. Families get together for the New Year’s holiday. Then they have a special meal, pray, and send greeting cards. On Christmas they have to work and go to school, and then they might have a romantic date, or take their children to a Christmas event.

Japonia kocha Boże Narodzenie tak jak każdy inny kraj. Nie rozumieją tego święta, ale jest urocze i są ładne bombki i to najwyraźniej wystarczy. Nie jest to dzień wolny od pracy, więc ciężko byłby zorganizować rodzinne Święta, nawet gdyby ktoś chciał. Rodziny zbierają się przy stole z okazji Nowego Roku. Wtedy jedzą specjalny posiłek, modlą się i wysyłają kartki z życzeniami. W Boże Narodzenie trzeba iść do pracy albo do szkoły, a potem można pójść na romantyczną randkę, albo zabrać dzieci na spotkanie z Mikołajem. 

Christians make up less than 1% of the Japanese population, so Christmas is a purely secular holiday. I once asked the primary school-aged children that I teach, to name something that makes them think of Christmas. I got some usual answers: Santa, decorations, lights, presents. One girl said, “Jesus”. A boy looked confused and asked, “Jesus? What is Jesus?”. Looking at all the illuminations and themed shop displays, that’s not an answer one might expect. Japan embraced all the embelishments of Christmas, but their knowledge of the holiday’s religious history is surprising low.

Chrześcijanie stanowią mniej niż 1% społeczeństwa, więc Święta są całkowicie świeckie. Zapytałam kiedyś ośmio- i dziewięciolatki, które uczę, co kojarzy im się z Bożym Narodzeniem. Najpierw padły typowe odpowiedzi: Mikołaj, ozdoby, światełka, prezenty. Potem jedna dziewczynka powiedziała “Jezus”. Na to jeden chłopiec spojrzał się na nią zdziwiony i zapytał: “Jezus? A co to jest?” Taka reakcja może dziwić, gdy patrzy się na barwne wystawy i oświetlone miasto, Mimo że Japonia z otwartymi ramionami przyjęła powierzchowne aspekty Świąt, wiedza ludzi na temat ich religijnej historii jest na zaskakująco niskim poziomie.

Some customs that made it to Japan include gift giving, sending greeting cards, and decorating Christmas trees. Out of all the children I asked, almost all of them had a decorated tree at home, or were going to decorate one soon. Natural trees are pretty hard to come by, and families can’t be bothered with their messiness, so most homes host only small, artificial trees. Greeting cards come in a wide variety, with most shops having a better selection than their western counterparts. However, if you want to find a card with Mary and baby Jesus, or the Three Wise Men, you might spend a long time looking for it.

Pośród zwyczajów przejętych przez Japończyków wyróżniają się: dawanie prezentów, wysyłanie kartek i ubieranie choinek. Gdy zapytałam dzieci, czy mają je w domu, zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco. Jednak trudno w Japonii o prawdziwe drzewka, a i sprzątać po takich ciężko, więc większość rodzin wybiera małe, sztuczne choinki. Wybór kartek natomiast jest ogromny, a sklepy często mają bogatszą ofertę niż te na zachodzie. Problem może pojawić się tylko jeśli chcemy znaleźć kartkę z Maryją i Dzieciątkiem, albo z Trzema Królami. Takich trzeba dobrze poszukać.

The Japanese would not be themselves if they didn’t try to alter imported traditions. Stealing ideas from other countries and implementing them in one’s own backyard is common all over the world. Christmas tree travelled from Germany to England to every other place on Earth. Santa Claus made a long way from being Saint Nicholas the bishop to being a symbol of Coca-Cola’s commercial success. But while many people are still fighting to keep the commercial aspects of Christmas limited, Japan seems to have given up a long time ago.

Japończycy nie byliby sobą, gdyby nie próbowali zmieniać importowanych tradycji. Podbieranie zwyczajów z innych krajów i wprowadzanie ich na własnym podwórku to nic nowego. Dzieje się tak na całym świecie. Choinka zawędrowała z Niemiec do Anglii, a potem do wszystkich zakątków Ziemi. Święty Mikołaj pokonał drogę od biskupa do symbolu komercyjnego sukcesu Coca-Coli. Jednak gdy wielu ludzi wciąż walczy o ograniczenie komercyjnych aspektów Świąt, wydaje się, że w Japonii tej walki dawno zaprzestano, a być może nawet nigdy nie podjęto.

There are some uniquely Japanese ways to celebrate, and one of the most common ones is… eating KFC. “The trend really took off with the 1985 launch of the Christmas Party Bucket (…). KFC created a three-layer bucket to hold chicken, salad, and ice cream, keeping each item at its respective appropriate temperature,” says Rebecca Greenfield in her article. Brands all over te world, watch and learn! That’s how you launch a successful comapaign. Or, actually, please don’t.

Istnieją pewne typowo japońskie zwyczaje i sposoby spędzania tego okresu. Jednym z nich jest… jedzenie kurczaka z KFC. Według Rebecki Greenfield “ten trend naprawdę się przyjął w 1985 roku za sprawą Christmas Party Bucket (…). KFC stworzyło trzywarstwowe wiaderko z kurczakiem, sałatką i lodami, utrzymujące każdą warstwę w odpowiedniej dla niej temperaturze.” Marki całego świata, patrzcie i uczcie się! Tak tworzy się pomyślną kampanię reklamową! Chociaż po przemyśleniu, może lepiej nie róbcie tego.

It’s not Cristmas in Japan without one more thing: a Christmas cake. Shops take orders months in advance, and families are willing to spend a lot of money on it. Baked goods in Japan are usually beautifully decorated, but the simple sponge cake with whipped cream and strawberries probably wouldn’t get as much as a second glance in Europe. Far from the richness of Black Forest, Genoise or Tiramisu, Japanese Christmas cake is quite plain.

W Japonii nie ma prawdziwych Świąt bez jeszcze jednej rzeczy – świątecznego tortu. Sklepy przyjmują zamówienia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a rodziny są gotowe wydać na nie naprawdę dużo pieniędzy. Wypieki w Japonii są na ogół pięknie ozdobione, ale ten prosty biszkopt z bitą śmietaną i truskawkami przez Europejczyka pewnie nie zostałby zaszczycony nawet spojrzeniem. Daleko mu do bogatych smaków tortu szwarcwaldzkiego, genueńskiego czy tiramisu. Japońskie ciasto świąteczne jest całkiem zwyczajne.

All Saints’ Day and Thanksgiving are not celebrated, so Christmas can start early. Shops make room for themed decorations and merchendise right after Halloween. Then they all disappear on December 26 to be replaced by New Year’s goods.

Ponieważ nie obchodzi się ani Wszystkich Świętych ani Święta Dziękczynienia, Boże Narodzenie zaczyna się wcześnie. Już dzień po Halloween sklepy usuwają czarno-pomarańczowe dekoracje i robią miejsce na te czerwono-zielone. Te znów znikają 26 grudnia i zostają szybko zastąpione noworocznymi.

This is what Christmas looks like, not only in Tokyo.

Tak wyglądają Święta na mieście, nie tylko w Tokio.

finished-2

finished-3

finished-4

finished-5

finished-6

finished-7

finished-8

finished-9

finished-10

finished-11

finished-12

finished-13

finished-14

finished-16

finished-17

finished-18

finished-19

finished-20

finished-21

finished-22

finished-23

finished-24

finished-25

finished-26

finished-27

finished-28

Advertisements