ready2

Don’t you just love taking pictures with a smartphone when it’s already dark outside? I was going to a concert, though, and the venue has no cloakrom, so I couldn’t really bring a bigger camera.

Czyż nie cudowne jest robienie zdjęć smartphonem wieczorem, gdy słońce już zaszło? Szłam na koncert, a w klubie nie ma szatni, więc nie mogłam wziąć ze sobą większego aparatu.

ready1

ready3

ready5

ready6

ready7

ready8

HONEY BUNCH coat / J&M necklace / Bijou Brigitte jewellery / Doc Marten’s boots

EXTRA // おまけ

liphlich

Advertisements