The dracula fish is a species of tropical fish found in Burmese freshwater. Male fish have protruding fang-like bones that gave them their unusual name. The species was discovered in the 21sh century.

Danionella dracula to gatunek słodkowodnych ryb tropikalnych z okolic Birmy. Osobniki męskie mają wystające kości przypominające kły. To im ryby zawdzięczają swoją nietypową nazwę. Gatunek ten został odkryty niedawno, bo w XXI wieku.

outfit5d

The bat ray is a type of eagle ray found in muddy or sandy places on the west coast of North America. They’re blackish or brown on top with a white undeside. They swim gracefully by flapping their bat-like wings.

Orleń kalifornijski to gatunek płaszczki występujący w błotnych lub piaszczystych miejscach na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Z wierzchu jest czarny lub brązowy, a od spodu biały. Pływa z wdziękiem poruszając swoimi nietoperzowymi płetwami.

outfit5e

The vampire squid is a small creature. Despite its monstrous name, it’s only about 30 cm long. It can turn itself inside out to avoid predators.

Wampirzyca piekielna to niewielkie stworzenie. Pomimo wiele mówiącej nazwy, osiąga jedynie 30 cm długości. Potrafi się przewinąć na lewą stronę, aby obronić się przed napastnikami.

outfit5b

outfit5a

outfit5c
H&M jeans / MOHITO top / LagraceMart shoes / Cecil McBee belt / Claire’s necklace

The lamprey, occasionally known as vampire fish are jawless, eel-like fish. Some of them can suck the blood of other fish. They have seven external gill slits on the side. Together with one eye and a nostil, it makes them look as if they had nine eyes. That’s why they’re sometimes called nine-eyed eels.

Minogi, zwane czasem wampirzycami, to bezżuchwowce z wyglądu przypominające węgorze. Niektóre z nich ssą krew innych ryb. Mają po siedem par workowatych skrzeli. Łącznie w oczami i nozdrzami sprawiają one, że minogi wyglądają jakby miały dziewięć par oczu. Dlatego czasami nazywa się je węgorzami o dziewięciu oczach.

The yeti crab was discovered in 2005 south of Easter Island. It’s a deep-sea creature whose legs are covered with long, blond setae. It’s the fuzzy mane that earned the crab its nickname.

Kiwa hirsuta to dziesięcionóg odkryty w 2005 roku na południe od Wyspy Wielkanocnej. To głębokomorskie stworzenie ma długie, jasne owłosienie na odnóżach, dlatego przezywa się je yeti.

outfit5f

So that’s it from my pre-Halloween visit to Shinagawa Aquarium!

I to by było na tyle z przedhalloweenowej wizyty w oceanarium!

FOLLOW STYLE DRIFT ON FACEBOOK!

Advertisements