outfit3f

My short holiday in Taiwan left me restless and hugry for more travelling advetures. Unfortunately, that’s not likely to happen in the nearest future. That’s why I’ve been trying to at least go out and see new places in and around Tokyo.

Moje krótkie wakacje na Tajwanie wywołały u mnie głód częstszych podróży. Niestety w najbliższym czasie na żadną się nie zanosi. Dlatego staram się ostatnio zwiedzać nieznane mi wcześniej miejsca w Tokio i okolicach.

Yokohama Chinatown is rather tourist-oriented. With a large concentration of restaurants and souvenir shops, it’s a fun place to spend a day, but it’s certainly not somewhere you go for a cultural experience.

Yokohama Chinatown jest typowo turystyczne. Dzięki dużej liczbie restauracji i sklepów z pamiątkami można tam miło spędzić dzień, ale ci, którzy szukają centrum chińskiej kultury, raczej się zawiodą.

Chinatown has been japanised to some extent. When you take a look around at the street vendors, you’ll notice that most of them sell the same types of food: steamed buns and roasted chestnuts. Most sellers chose to offer only those products that are popular among their Japanese customers.

Chinatown zostało w pewnym stopniu zjaponizowane. Gdy spojrzy się na sprzedawców na około, można zauważyć, że większość z nich ogranicza swój asortyment do tego, co jest popularne wśród japońskich klientów. Najwyraźniej bułeczki gotowane na parze i pieczone kasztany to pewny zysk.

outfit3a

outfit3d

outfit3b outfit3c

outfit3e

Follow Style Drift on Facebook

Advertisements