malbork2

Most people have a favourite colour, a favourite beverage, a film, a band… While it might sound wierd, I also happen to have a favourite castle. How could I not go and visit when it’s only an hour drive away? (Not counting the time we wasted getting lost.)

Większość ludzi ma ulubiony kolor, napój, film czy zespół. Choć może to wydać się dziwne, w moim przypadku dochodzi do tego ulubiony zamek. Jak mogłabym go nie odwiedzić będąc jedynie godzinę drogi od niego? (Nie licząc czasu straconego gdy się zgubiliśmy.)

By the way, I have a new boyfriend. He’s a knight in a shining armour. (See picture below.)

Tak przy okazji, to mam nowego chłopaka. Jest rycerzem w lśniącej zbroi. (Patrz: poniższe zdjęcie.)

malbork1

malbork3

malbork4

malbork5

Advertisements