Image

It’s not in every guide book. It’s not the most popular among tourists. Still, Nezu Shrine is a wonderful place, especially in April and May when the azalea festival takes place. Not as busy as Senso-ji in Asakusa or Meiji in Harajuku, Nezu attracts mostly elderly ladies and gentlemen who come here to admire the 3,000 azalea plants of roughly 100 varieties.

Nie piszą o tym miejscu w każdym przewodniku. Nie jest popularne wśród turystów. Jest to dość niezrozumiałe, bo świątynia Nezu jest przepiękna, szczególnie w kwietniu i maju gdy odbywa się festiwal azalii. Nie jest tam tak tłoczno jak w innych świątyniach, ponieważ Nezu przyciąga głównie starszych ludzi, którzy przychodzą tu podziwiać 3000 sadzonek azalii należących do około 100 różnych gatunków.

It was a rainy day, but a beautiful one nonetheless. Probably one of my favourite Golden Week sightseeing days.

Był to deszczowy, acz piękny dzień. Chyba jedna z moich ulubionych wycieczek w ten długi weekend.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Advertisements