Image
Source: Old Photos of Japan

If the author of this post was lucky enough to meet The Doctor and could travel anywhere in time and space, she would choose fin du siècle or prewar Tokyo. Or New Orleans around the same time but today is not about that.

Gdyby autorka tego posta miała tyle szczęścia, aby spotkać Doktora, i gdyby mogła pojechać gdziekolwiek by chciała w czasie i przestrzeni, wybrałaby Tokio przedwojenne lub te z pogranicza wieków. Albo Nowy Orlean z tego samego okresu, ale dziś nie o tym.

Imagine, dear reader, narrow streets tightly lined with shops where local vendors offer everything from snacks to luxury items. Imagine the constant buzz of the lively city around you. Men in suits mingling with those in traditional attire. The smoke of cigars mixing with the smell of fried food. The sun is still high but it’s going to set soon. Ladies in kimonos might turn their heads seeing a woman in a western blazer. Or maybe they’re already used to this sight?

Wyobraź sobie, drogi czytelniku, wąskie uliczki ciasno zastawione sklepikami i stoiskami, gdzie miejscowi sprzedawcy zachwalają swoje towary. A znajdziesz tu wszystko, od drobnych przekąsek do dóbr luksusowych. Mężczyźni w garniturach mieszają się z tymi w tradycyjnym odzieniu. Dym cygar coraz trudniej odróżnić od zapachu smażonego jedzenia. Słońce jest wciąż wysoko na niebie, ale już niedługo zajdzie. Być może damy w kimonach oglądają się za przechodzącą kobietą w garsonce. A może już przywykły do tego widoku?

Today’s Asakusa doesn’t resemble the one from old pictures anymore. What used to be Tokyo’s main entertainment centre, have lost in the modern times against Shinjuku and other colourful districts. The 21st century Asakusa attracts mainly hordes of tourists, however, some of its long gone past still remain, hidden in side streets and small, charming restaurants.

Dzisiejsza Asakusa nie przypomina już tej ze starych zdjęć. Miejsce, które kiedyś było głównym centrum rozrywki stolicy Japonii przegrało w walce o współczesnego klienta z Shinjuku i innymi kolorowymi dzielnicami. Asakusa 21 wieku przyciąga głównie hordy turystów, którzy nie zawsze zauważają poukrywane w bocznych uliczkach czy niewielkich, acz uroczych restauracjach pozostałości minionej epoki.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

asakusa (7)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Advertisements